Wiadro stożkowe z wieczkiem koronowym typu "K" - nowy rodzaj (certyfikat UN)

Wiadro stożkowe z wieczkiem koronowym typu "K" - nowy rodzaj (certyfikat UN)

Wiadro i wieczko wykonane są z blachy ocynowanej. Wieczko uszczelnione jest uszczelką z masy uszczelniającej i zamykane do pobocznicy specjalną zamykarką. Dno jest potrójnie zawalcowane do pobocznicy. Zawalcowanie dna z pobocznicą uszczelnione jest uszczelką z masy uszczelniającej. Kabłąk wykonany jest z drutu ocynkowanego Ø 3,9 mm z uchwytem z tworzywa sztucznego. Wiadro to jest opakowaniem proekologicznym umożliwiającym wylanie całej jego zawartości.

UWAGI:

  • Litografia na wiadrach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego - musi być pozostawiony obszar wolny od litografi po 9 mm od zgrzeiny.

  • Na życzenie zamawiającego, wiadra o pojemności 10 i 12 l mogą być wykonane w wersji z przetłoczeniem pobocznicy lub bez przetłoczenia pobocznicy, wiadra o pojemnościach powyżej 12 l mogą być wykonane wyłącznie z przetłoczeniem pobocznicy.

  • Na życzenie zamawiajacego, wiadro może posiadać zabezpieczenie powierzchni pod wyroby wodorozcieńczalne.

  • Na życzenie zamawiającego, wszystkie typy wiader mogą mieć wytłoczony na pobocznicy trójkąt - znak ostrzegawczy przed substancjami niebezpiecznymi.

  • Na życzenie zamawiającego, wiadra wykonujemy zgodne z certyfikatem ADR lub z certyfikatem UN.

WYMIARY I WAGA WIADER STOŻKOWYCH Z WIECZKIEM WCISKANYM

Pojemność [dm3] 10 12 15 20 25
Wysokość h [mm] 211 248 302 400 495

Waga wiadra (z wieczkiem) [g] ±0,5%

- dla certyfikatu ADR

- dla certyfikatu UN

 

1003

1300

 

1080

1393

 

1193

1531

 

1398

1781

 

1595

2021

 

Przykładowe wyroby