O nas

Firma "Opakofarb" ma długoletnie tradycje w produkcji opakowań przeznaczonych dla przemysłu chemicznego. Powstała na bazie Wydziału Produkcji Opakowań Kujawskiej Fabryki Farb i Lakierów "Nobiles" Włocławek. Wydział ten w roku 1989 usamodzielnił i przekształcił się w "Opakofarb" Zakład Produkcji Opakowań Spółkę z o. o. we Włocławku. Zmiana ta umożliwiła dalszy rozwój i dzisiaj jesteśmy liderem w produkcji wiader z blachy ocynowanej przeznaczonych dla przemysłu chemicznego, jednocześnie powiększając swój udział w rynku opakowań dla przemysłu spożywczego.