Wiadro cylindryczne Ø176 mm

Wiadro cylindryczne o średnicy nominalnej Ø176 mm

Wiadro i wieczko wykonane są z blachy ocynowanej. Pierścień jest podwójnie zawalcowany do pobocznicy i uszczelniony. Dno jest podwójnie zawalcowane do pobocznicy i uszczelnione. Pierścień i dno puszki posiadają kształt umożliwiający ustawienie jednej puszki na drugiej bez możliwości przemieszczania się wzajemnego. Ułatwia to ekspozycję na półkach w sklepach i marketach oraz magazynowanie.
Rączka wykonana jest z taśmy polipropylenowej. Możliwe jest wykonanie wiadra w wersji do wyrobów wodorozcieńczalnych.

  •     Litografia na wiadrach zgodnie z wymaganiami zamawiającego - po 3,5 mm od zgrzeiny musi być pozostawiony obszar wolny od litografii.
  •     Na życzenie zamawiającego wiadro moze posiadać zabezpieczenie powierzchni pod wyroby wodorozcieńczalne.
  •     Na życzenie zamawiającego wszystkie typy wiader mogą mieć wytłoczony na pobocznicy trójkąt - znak ostrzegawczy przed substancjami niebezpiecznymi.
  • Wiadro cylindryczne o średnicy nominalnej Ø176 mm

WYMIARY I WAGA WIADER CYLINDRYCZNYCH O ŚREDNICY NOMINALNEJ Ø176 MM

Pojemność [dm3]
3
4
5
Wysokość H [mm]
145
189
233
Waga wiadra (z wieczkiem) [g]
297
342
387

Przykładowe wyroby

  • Wiadro cylindryczne o średnicy nominalnej Ø176 mm
  • Wiadro cylindryczne o średnicy nominalnej Ø176 mm
  • Wiadro cylindryczne o średnicy nominalnej Ø176 mm
  • Wiadro cylindryczne o średnicy nominalnej Ø176 mm