Wiadro stożkowe typu Tulip

Wiadro stożkowe typu Tulip z wieczkiem wciskanym w pierścień

Wiadro i wieczko wykonane są z blachy ocynowanej. Pierścien jest podwójnie zawalcowany do pobocznicy i uszczelniony. Wieczko, wciskane w pierścień, uszczelnione jest uszczelką i zabezpieczone przed wypadnięciem specjalnie ukształtowanym przetłoczeniem. Dno jest potrójnie zawalcowane do pobocznicy i uszczelnione. Kabłąk wykonany jest z drutu ocynkowanego o średnicy Ø 2,7 mm. Możliwe jest wykonanie wiadra w wersji do wyrobów wodorozcieńczalnych.

UWAGI:

  •     Litografia na wiadrach zgodnie z wymaganiami zamawiającego - po 3,5 mm od zgrzeiny musi być pozostawiony obszar wolny od litografii.
  •     Na życzenie zamawiającego wiadra typu Tulip mogą być wykonane w wersji z przetłoczeniem pobocznicy lub bez przetłoczenia pobocznicy
  •     Na życzenie zamawiającego wiadro może posiadać zabezpieczenie powierzchni pod wyroby wodorozcieńczalne.
  •     Na życzenie zamawiającego wszystkie typy wiader mogą mieć wytłoczony na pobocznicy trójkąt - znak ostrzegawczy przed substancjami niebezpiecznymi.
  • Wiadro stożkowe typu Tulip z wieczkiem wciskanym w pierścień
  • Wiadro stożkowe typu Tulip z wieczkiem wciskanym w pierścień

WYMIARY I WAGA WIADER STOŻKOWYCH TYPU TULIP Z WIECZKIEM WCISKANYM W PIERŚCIEŃ

Pojemność [dm3]
2,5
3
4
5
Wysokość H [mm]
144,5
172
209
246
Waga wiadra (z wieczkiem) [g]
358
389
425
463

Przykładowe wyroby

  • Wiadro stożkowe typu Tulip z wieczkiem wciskanym w pierścień
  • Wiadro stożkowe typu Tulip z wieczkiem wciskanym w pierścień
  • Wiadro stożkowe typu Tulip z wieczkiem wciskanym w pierścień
  • Wiadro stożkowe typu Tulip z wieczkiem wciskanym w pierścień